11 grudnia 2009

Kwota wolna od podatku

Wikipedia: "... kwota dochodu do wysokości której nie trzeba odprowadzać należnego podatku dochodowego. Dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT przez podatnika. W 2006 r. kwota ta wynosiła: 2790 zł, w roku 2007 - 3013,00 zł, a w roku 2008 - 3 089,00 zł (podatek za rok 2007 płacony w 2008 r.) W 2009 r. kwota wolna wynosi faktycznie 3091,00 zł ..."

Kwota wolna od podatku

e-PODATNIK: "
Szczególnie pod koniec roku podatkowego - istotna jest odpowiedź na pytanie: Jaka kwota dochodu wolna jest od opodatkowania? Nie od każdej przecież zarobionej złotówki podatnicy płacą podatek. Oczywiście mowa tu o podatnikach opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych.
Do naszych rozważań przyjmujemy dochód podatnika po odjęciu kwot wszelkich ulg i innych możliwych, zgodnie z ustawą o PIT, odliczeń. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. Obliczona kwota należnego podatku to 19 proc. podstawy minus kwota zmniejszenia wyszczególniona w tabeli (w przypadku pozostałych progów podatkowych kwota zmniejszenia uwzględniona już jest w matematycznych wzorach obliczenia podatku)."

GA kwota wolna od podatku